عنوان برخی پروژه های انجام شده تاکنون

ردیفکارفرماشرح کارتناژتاريخ
1سایپا کاشانساخت ونصب سازه فلزی خطوط تولید25094
2مذاب ساز اصفهانساخت ونصب جرثقیل دروازه ای8093
3فولاد اصفهانساخت و نصب سازه فلزی صنعتی
30092
4پروژه شخصی میگونساخت ونصب سازه فلزی ( ویلایی )
25091
5فرش شیخ صفیساخت و نصب سازه فلزی صنعتی
40091
6موسسه تحقیقاتی رویان 1ساخت و نصب سازه فلزی ساختمانی
20089
7موسسه تحقیقاتی رویان2 ساخت و نصب سازه فلزی ساختمانی
250089-90
8ریسندگی تابنازساخت و نصب سازه فلزی صنعتی70090
9صبا فولاد زاگرسساخت و نصب سازه فلزی صنعتی
200089
10پارسیانساخت پست انتقال نیرو
77089
11ترانس پستساخت دکل انتقال نیرو
68089
12پیمان خطوطساخت دکل انتقال نیرو
120089
13خوزدر پاکستانساخت پست انتقال نیرو
80089
14شرکت نفت مسجد سلیمانساخت پل های فلزی

136089