نرم افزارها

ردیفنرم افزارکاربرد
1M.S TOWER V6.0STRUCTURAL ANALYSIS & DESIGN
2ANSYSSOLID & FLUID ANALYSIS BY FEM
3SAP 2015STRUCTURAL ANALYSIS & DESIGN
4SOLID WORKS3D SOLID MODELING
5AUTO CAD 20163D MODELING & DRAFTING
6CATIA3D MODELING & DRAFTING
7BOCAD3D STRUCTURAL DETIALING & DRAFTING
8MICROSTATION3D MODELING & DRAFTING
9MECHANICAL DESKTOP3D PARTS DETIALING & DRAFTING
10PDMSPLANT DESIGN
11PRIMAVERA 3PLANNING & PROJECT CONTROL
12M.S PROJECTPLANNING & PROJECT CONTROL
13PLUS 2DSHEET CUTTING

نرم افزار ها

علاوه بر بکارگیری نرم افزارهای متنوع مهندسی،این شرکت برای افزایش دقت وسرعت بخشیدن به فعالیت های تخصصی،ازنرم افزارهای تولیدی با توان برنامه نویسان خود استفاده می نماید

با قابلیلت گسترده در تهیه نقشه های

    • Bill of material
    • Single part
    • Assembly
    • General arrangement
    • Shop drawing
    • 3D

می باشد که با بالا ترین دقت مراحل ساخت ونصب را کنترل مینماید.