فرآیند های تولید

IF

فرایند های تولید:

اجرای تمام پروژه های سازه های اسکلت فولادی اعم از مسکونی – صنعتی – تجاری – انواع پل های فلزی براساس دستور العمل کنترل و مرغوبیت وآزمایشات لازم(Q.C.T.M) تهیه میشود که تمام مراحل از ابتدا شامل تهیه ، ساخت ، مونتاژ ، سوراخکاری ،برشکاری ،تمیزکاری ونهایتا رنگ آمیزی میگردد.

دستور العمل(Q.C.T.M)   شامل :

    • کلیات پروژه
    • حوزه عمل
    • مرجع اسناد
    •  مواد خام
    • نیاز های کیفی پروسه جوشکاری اسکلت فلزی
    • پیچ ومهره ها و واشر
    • تلرانس ساخت
    • تمیزکاری ورنگ آمیزی
    • محافظت برای حمل ونقل
    • مونتاژ و نصب

می باشد. که هربخش از موارد مذکور دستورالعمل واستاندارد های مربوط به خود را دارا میباشند.

هرپروژه بر اساس یک برنامه تفضیلی و معقول (Q.C.T.M) تهیه، وبرنامه زمان بندی وراندمان کار توسط نرم افزار Primavera به نحوی تنظیم میگردد که راندمان کار به صورت نمودارهای پیشرفت ، با مقیاس مناسب تهیه که در هرزمان درصد انجام کار در دست اجرا نشان بدهد.تا چنانچه هر زمان دستگاه نظارت لازم بداند ،مقدار واقعی پیشرفت کار در دسترس باشد.

برنامه پیشرفت عملیات پروژه در قالب برنامه کلی ارائه شده از طرف دستگاه نظارت کارفرمایان برنامه ریزی، وبه همراه ماشین آلات و لیست نیروی انسانی در تخصص های مختلف در اختیار ایشان قرار خواهد گرفت.

جزئیات تهیه برنامه زمانی تفضیلی :

     • شروع وخاتمه عملیات اجرایی هرقسمت ازکار ودرکل تجهیز واستقرار ماشین آلات در کارگاه نصب
    • تامین مصالح مورد نیاز بر اساس P.O.M استخراج شده از نقشه های اجرایی

بدیهی ایست همراه با ارائه برنامه زمان بندی روش اجرای پروژه نیز ارائه میگردد،وهمچنین گزارش و روش اجرا شامل موارد زیر اعلام می گردد.

     • چارت سازمانی اجرای کار وتفکیک فعالیت های اجرایی
     • الویت بندی اجرای کار وتفکیک فعالیت های اجرایی
     • روش اجرا وتجهیزات مورد استفاده هرقسمت از کار
     • شرح آزمایشات اولیه وآزمایشات حین کار
     • نحوه نگهداری و دپوی کالای ساخته شده در کارگاه نصب
     • نگهبانی وحفاظت از کارگاه نصب
    • رعایت مسائل ایمنی داخل کارگاه نصب

کلیه آزمایش های لازم بمنظور تائید مصالح ومواد وحسن انجام کار بوسیله

آزمایشگاه این شرکت ویا هرآزمایشگاهی که از طرف کارفرما معرفی گردد انجام خواهد گردید.

ازمراحل مختلف در حین اجرای پروژه عکس و فیلم تهیه شده ویک نخسه کامل از آن در اختیار کارفرمای پروژه خواهد گردید.

در طول دوره عملیات پروژه نقشه بردار با وسایل لازم در محل کارگاه نصب حضور مستمر خواهد داشت . هماهنگی وایجاد امکانات بازرسی و ارسال گزارشات در هر زمانی که نماینده کارفرما لازم بداند از روند پروژه انجام خواهد گردید.

با اغاز اجرای یک پروژه دستور العملهای واحد اکولوژی وزیست محیطی ونحوه حفاظت ازآن بر اساس برنامه HSE plane تهیه و در اختیار دستگاه نظارت قرار خواهد گرفت.

مقادیر کارهای انجام شده بر اساس اوزان ویا حجم عملیات در packing list ها و قبوض باسکول به دستگاه نظارت پروژه ارائه خواهد گردید.

ونهایتا پس از اتمام پروژه وتحویل دستگاه نظارت کلیه نقشه های ساخت بصورت AS BUILT  تهیه و تحویل خواهد گردید.

ساخت وتولید:

عملیات ساخت و تولید انواع محصولات این شرکت با استفاده از قریب به 30 سال تجربه در خصوص تولید انواع سازه های صنعتی سبک وسنگین انجام می پذیرد.

کادر متخصص مهندسی ونیروی انسانی متبحر،استفاده از کارگاه های مجهز تولید،نمونه سازی و مونتاژ آزمایشی،در کنار واحدهای برنامه ریزی، کنترل تولید، کنترل وتضمین کیفیت،انجام پروژه ها را با دقت،کیفیت و مطابق با برنامه زمانبندی ممکن ساخته است.

مراحل ساخت وتولید

     • تامین مواد اولیه
     • ساخت نمونه محصول
     • انجام ازمایش های استاندارد
    • تولید انبوه