دکل های انتقال نیرو

IF

شرکت آسگون فلز با هدف تامین نیازهای روز افزون صنعت کشور و به منظور ایجاد تحول و رقابت سازنده در طراحی وساخت سازه های فلزی صنعتی بخصوص سازه های فلزی مورد استفاده در صنایع برق و مخابرات شروع به کار نموده است.

این شرکت با استفاده از تجربه طولانی موسسین خود در زمینه های طراحی ومهندسی سازه ها و برج های انتقال نیرو و مخابراتی و همچنین تولید سازه های صنعتی و ادغام این دو ، و با بهره گیری از دانش و فن آوری روز، پروژه های محوله را باموفقیت به انجام می رساند.

انواع محصولات وسازه های فلزی

   • برج های انتقال نیرو مشبک وتلسکوپی

   • برج های خود ایستا ومهاری

   • گنتری ها وپایه های تجهیزات پست های برق فشار قوی

   • انواع سازه های صنعتی سبک وسنگین

طراحی و مهندسی

انتقال تجربیات ودانش طراحی ومهندسی انواع سازه های مورد استفاده در صنایع برق ومخابرات وتجربه انجام موفق بیش از ده ها پروژه توسط مدیران وکارشناسان این شرکت آن را در بخش طراحی ومهندسی بسیار توانمند ساخته است.

طراحی پایه وتفصیلی انواع برج ها وسازه های خاص خطوط انتقال نیرو وانجام تایپ تست های موفقیت آمیز از جمله تجربیات قبلی وتوانایی ها موجود این مجموعه است.

طراحی ومهندسی پروژه ها با بکارگیری نرم افزارهای کاملا تخصصی مهندسی وبا استفاده از استاندارد های معتبر طراحی ومهندسی ومطابق با مشخصات مورد نظر مشتریان انجام می پذیرد.

خدمات طراحی ومهندسی

   • طراحی اولیه وبر آورد اوزان برج های انتقال نیرو و مخابراتی

   • طراحی پایه وتفصیلی وتهیه نقشه های ساخت وتولید

   • تایپ تست (آزمایش نوعی) برج های انتقال نیرو

   • بهینه سازی وکاهش وزن برج های انتقال نیرو ، و مخابراتی

   • طراحی برج ها وسازه های خاص مورد استفاده در پست ها

   • انشعاب گیری از خطوط انتقال نیرو وتاسیسات مخابراتی

   • طراحی به منظور بازسازی وبهینه سازی سازه های آسیب دیده در خطوط انتقال نیرو، پست های فشار قوی ونیروگاهها